KIERUNEK:

INFORMATYKA

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Informatyka jest to, bez wątpienia, zawód przyszłości. Na specjalistów z dziedziny IT praca czeka nie tylko na rynku lokalnym, lecz w całej Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Informacje ogólne

Technologie informacyjne (ang. information technologies, IT) odgrywają współcześnie bardzo ważną rolę w gospodarce i życiu społecznym większości krajów na świecie, ogromna zaś liczba instytucji, firm i osób prywatnych – stosuje je w różnych obszarach swojej działalności. Z tego względu istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w dziedzinie IT. Studia inżynierskie kierunku informatyka (http://informatyka.pwsz.kalisz.pl) stanowią zatem odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy (ang. knowledge-based society). Celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom możliwie wszechstronnego wykształcenia praktycznego z dziedziny IT, dopasowanego do wymagań pracodawców, a jednocześnie umożliwiającego późniejsze kontynuowanie edukacji w ramach studiów drugiego stopnia. Projekt studiów zakłada, że ich absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu takich działów informatyki, jak: architektura komputerów, sieci komputerowe, systemy operacyjne, algorytmika, języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie internetowe, grafika komputerowa i techniki multimedialne, modelowanie i symulacja komputerowa, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i ochrona danych. W programie uwzględniono także najnowsze trendy w dziedzinie IT, takie jak: wirtualizacja systemów i usług, programowanie urządzeń przenośnych, testowanie oprogramowania oraz systemy zarządzania treścią (CMS). Oprócz silnej i wszechstronnej oferty przedmiotów kierunkowych, program kształcenia przewiduje również: wielosemestralny kurs języka angielskiego – podstawowego oraz specjalistycznego z dziedziny informatyki i telekomunikacji, zestaw przedmiotów wybieralnych z zakresu nauk humanistycznych, a także moduł poświęcony indywidualnej przedsiębiorczości. Zainteresowane osoby mogą dodatkowo rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach studenckiego koła naukowego informatyki.

Program kształcenia jest zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK), a podczas jego przygotowywania wykorzystano wzorce edukacyjne stosowane w Wielkiej Brytanii oraz wyniki konsultacji z pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą w regionie kalisko-ostrowskim.

PRZYKŁADOWE PLANY STUDIÓW

PARTNERZY KIERUNKU

PRACA PO STUDIACH
  • stanowiska związane z dziedziną IT, między innymi jako: projektant i programista systemów informatycznych, specjalista od ich wdrażania, utrzymania i serwisowania, webmaster, menadżer projektu, administrator systemów, serwerów i sieci komputerowych, konsultant lub sprzedawca technologii i usług informatycznych.
  • w przedsiębiorstwach wytwarzających, adaptujących i utrzymujących systemy informatyczne
  • w firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury komputerowej (sprzętu i oprogramowania)
  • w instytucjach i organizacjach stosujących technologie IT (bankach, firmach ubezpieczeniowych, produkcyjnych, usługowych i handlowych, placówkach edukacyjnych, urzędach administracji publicznej itp.)
KADRA
prof. dr hab.
Andrzej Marciniak
prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
dr hab. inż.
Konstantin Tretiakov
dr
Piotr Knychała
dr
Marek Dębczyński
dr inż.
Damian Dudek
dr inż.
Elżbieta Hudyma
dr inż.
Zbigniew Szpunar
dr inż.
Ewa Szpunar-Huk
dr inż.
Andrzej Gawrych-Żukowski
mgr
Arleta Kamińska-Wypchło
mgr
Krzysztof Karpiński
mgr inż.
Andrzej Syguła
mgr inż.
Marek Wypychowski
mgr
Jacek Słupianek
mgr inż.
Anna Kochman
mgr inż.
Marcin Żurawski
mgr
Wojciech Kos

Michał Kałuża
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY