HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów:

od 01.06.2020 do 23.09.2020

Testy kompetencyjne (dla wybranych kierunków II stopnia):

24.09.2020

Ogłoszenie wyników:

do 30.09.2020

PROCES REKRUTACJI

ETAP I – REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) https://irka.pwsz.kalisz.pl w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

ETAP II – SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

UWAGA! Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – PWSZ w Kaliszu nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez uczelnię lub notariusza).

ETAP III – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

ETAP IV – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

Kandydaci niemający możliwości dokonania rejestracji elektronicznej we własnym zakresie mogą skorzystać z komputerów udostępnionych w Czytelni Głównej PWSZ w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum)

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych należy wpłacić na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane podczas rejestracji (konto to służy wyłącznie do opłat rekrutacyjnych).

Opłata rekrutacyjna uiszczana jest na każdy kierunek, na który składane są dokumenty.

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów
  • nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku studiów
  • wyrejestrowania kandydata z danego kierunku studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przed przystąpieniem do drugiego etapu rekrutacji (tj. przed złożeniem kompletów dokumentów)
  • nieprzystąpienia do drugiego etapu rekrutacji (niezłożenia dokumentów)
  • wniesienie opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałowa komisję rekrutacyjną.

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo

BUDOWNICTWO 1950,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1950,00 zł
DIETETYKA 1950,00 zł
ELEKTRORADIOLOGIA 2000,00 zł
ELEKTROTECHNIKA 1950,00 zł
INFORMATYKA 1950,00 zł
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 1950,00 zł
KOSMETOLOGIA 2000,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1950,00 zł
PIELĘGNIARSTWO 1950,00 zł
POŁOŻNICTWO 1950,00 zł
RATOWNICTWO MEDYCZNE 2000,00 zł
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 1950,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE 1950,00 zł
ZARZĄDZANIE 1850,00 zł

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
FIZJOTERAPIA 2100,00 zł

 

STUDIA II STOPNIA

Kierunek Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  1950,00 zł
 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  1950,00 zł
OBRONNOŚĆ PAŃSTWA  1950,00 zł
PIELĘGNIARSTWO  2000,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM  1950,00 zł
ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  1950,00 zł